Bếp Á 3 họng

Giá bán: 4.000.000 

Kích thước 1800x750x800/1050mm
Chất Liệu Inox 201
Bộ đốt 5a1
3
giá nan bên dưới
Máng hứng nước
Vòi gạt tự động
Danh mục: